Home Contact

Lid worden

Download de flyer om lid te worden hier.

Download het aanmeldings formulier inclusief privacy verklaring hier.


Zeven keer gegooid, is acht keer opstaan.

Judo sport iets voor uw kind?
Hoewel Judo een vechtsport is, is het vechten dat kinderen in de dojo doen een vorm van voorbereiding op vele uitdagingen in het latere leven.

Judo leert:
- Verantwoording nemen voor succes en falen,
- Het ontwikkelen van discipline,
- goede manieren,
- punctualiteit,
- kracht,
- uithoudingsvermogen,
- doorzettingsvermogen,
- taaiheid,
- zelfvertrouwen,
- volhouden,
- vindingrijkheid,
- vasthoudendheid,

Judo leert kinderen vele levenslessen en ontwikkelt sterke karaktereigenschappen die van dienst kunnen zijn gedurende hun moeilijke tienerjaren en gedurende de weg naar volwassenheid.Het winnen van een kampioenschap is een tijdelijke vooruitgang, maar een beter persoon word je levenslang
-Mark Lonsdale

Heb je interesse om Judo uit te proberen?. Dan ben je van harte welkom om een proefles te draaien.

Trainingstijden Jeugd (vrijdagavond)

Leeftijd 4-7 17:00 - 18:00 uur
Leeftijd 8-12 18:00 - 19:00 uur
Locatie: Lottum gymzaal "De Smetenhof"

Judo demonstratie op een school:

Aanmelden:
info@judoclublottum.nl
Of stuur een Whatsapp naar Susanne Ryan @ 06-21220509

Lidmaatschap JBN

Bij het bestuur en bij Paul komen veel vragen binnen met betrekking tot het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland.
Hiervoor hebben we de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN op een rij gezet;

1. Het bondslidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en staat los van het lidmaatschap van sportschool c.q. –vereniging.
2. Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan het bondsbureau.
3. Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.
4. Bij verlies van het JBN-paspoort kan een nieuw exemplaar worden aangevraagd. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 11,-.
5. Beëindiging van het lidmaatschap dient door het individuele lid zelf (of indien minderjarig door de ouders/verzorgers) voor 15 november van het lopende jaar schriftelijk te worden doorgegeven aan het bondsbureau van de JBN zodat het lidmaatschap 1 januari daaropvolgend beëindigd wordt. (Postbus 7012, 3430 JA Nieuwegein)

Vooral over het laatste artikel worden we vaak aangesproken. We kunnen ons uiteraard bijna niet voorstellen dat leden het lidmaatschap op willen zeggen, maar mochten er toch situaties voordoen, vergeet dan niet zelf bij de bond af te melden.


Privacy statement
© 2020 Kawa No Mura -- Webmaster